PROVIZE

Pokud chcete propagovat výrobky z eshopu www.suplementy.cz a mít nárok na provizi získanou za prodej produktů přes vaše propagační materiály, musíte souhlasit s těmito obchodními podmínkami provizního systému.

Provozovatelem provizního systému (a samotného e-shopu) www.suplementy.cz je: Bc. Jaroslav Švábek, Dlouhý Újezd 166 - Tachov 34701. Tento subjekt je registrován pod IČ:  73377104. Dále bude uváděn jako provozovatel.

  1. Všeobecná ustanovení

Pro vstup do provizního systému přístupného z www.suplementy.cz je nutné provést registraci, při které je nutné potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami. Tyto podmínky má právo provozovatel kdykoliv změnit, ale má za povinnost o těchto změnách informovat účastníky zapojené do provizního systému.

Svou registrací do provizního systému uživatel potvrzuje, že je plnoletý a je plně způsobilý právních úkonů.

Po registraci do systému má uživatel přístup do uzavřené části provizního systému, kde jsou všechny potřebné informace potřebné k propagaci daného produktu za pomoci provizního programu.

V této části jsou umístěny i všechny propagační materiály, které může uživatel použít pro propagaci produktu. V případě, že přes tyto materiály (vázané přes referenční číslo k danému uživateli) projde návštěvník na cílovou stránku (suplementy.cz), a provede zde objednávku (která bude řádně zaplacena, přijata a nebude během 14 zákonných dnů vrácena), má nárok na předem domluvenou provizi z ceny produktu.

Provozovatel se zavazuje, že získané provize vyplatí danému uživateli dle stanovených pravidel. Objednávky se k uživateli přiřazují přes tzv. referenční číslo, které je obsaženo v kódu propagačního materiálu.

  1. Provize

Dle nastavení v uzavřené části provizního systému získá uživatel informaci o provedeném nákupu zboží buď pomocí e-mailu, nebo pomocí informací v daném rozhraní (případně oběma způsoby).

Provize náležící uživateli bude počítána z celkové ceny bez DPH a poštovného.

Částku shromážděných (a schválených) provizí je možné vyplatit až od částky 500 Kč a to výhradně na bankovní účet uvedený uživatelem při registraci (nebo při pozdější úpravě v uzavřené části systému). Výplata je realizována na žádost uživatele.

Jestliže je uživatel podnikající osobou (má přidělené IČ), je nutné, aby vystavil potřebný doklad (fakturu) na danou částku.

  1. Práva a povinnosti uživatele provizního systému

Uživatel souhlasem s těmito podmínkami se zavazuje, že partnerský program (a prodávaný produkt) bude propagovat pouze těmi způsoby, které nejsou v rozporu s platnou právní úpravou a podle společenských standardů. Tato část podmínek se týká především webových stránek, na kterých by byly použity propagační materiály projektu suplementy.cz.

Reklamní grafika (v podobě grafických propagačních materiálů) je chráněna autorským zákonem a není možné ji upravovat. Tyto materiály je možné použít jen pro propagaci produktu z suplementy.cz.

Uživatel tímto souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté při registraci do tohoto provizního systému budou uloženy v souvislosti s provozem tohoto systému.

Je přísně zakázáno pro propagaci tohoto provizního systému využívat nevyžádané pošty (spamu), obtěžování reklamou a další nekalé (a netolerované) způsoby. Při propagaci se nesmí využít nezákonných praktik, které by poškozovaly autorská práva či třetí osoby.

Uživatel musí využívat propagační materiály z uzavřené části systému tak, aby neuváděl návštěvníka stránek (na kterých se bude reklama zobrazovat) v omyl a nebyl tímto krokem poškozován. Návštěvník nesmí být žádnými metodami a způsoby naváděn ke kliknutí na propagační materiál.

Bude-li uživatel provizního systému si při propagaci stránky suplementy.cz počínat nezákonně, nebo bude porušovat pravidla v těchto podmínkách, bude možné mu nenávratně zrušit uživatelský účet – a to bez náhrady na vyplacení aktuální výše provize.

Spolupráce vzniklá souhlasem s těmito podmínkami je na dobu neurčitou a může být vypovězena oběma stranami (a to i bez udání důvodu).