Co vám řekne váš srdeční tep?

Co vám řekne váš srdeční tep?

Normální klidová srdeční frekvence pro dospělé se pohybuje od 60 do 100 úderů za minutu.

Obecně platí, že nižší klidová srdeční frekvence znamená účinnější funkci srdce a lepší kardiovaskulární způsobilost. Například dobře vyškolený sportovec může mít normální klidovou srdeční frekvenci blíž k 40 úderům za minutu.

Pro měření tepové frekvence jednoduše zkontrolujte pulz – na krku nebo na zápěstí. Až ucítíte svůj puls, spočítejte, kolikrát ho cítíte za 15 sekund. Toto číslo vynásobte čtyřmi, abyste zjistili svůj pulz za minutu.

Co ovlivňuje srdeční frekvenci?

Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit srdeční frekvenci. Mezi ně patří věk, úroveň vaší fyzické zdatnosti, to zda jste kuřák nebo jestli máte kardiovaskulární onemocnění, cholesterol nebo cukrovku. Mimo to ovlivňuje srdeční frekvenci také teplota vzduchu a pozice těla. Pokud berete léky nebo prožíváte určité náročné emoční vypětí, můžete mít taktéž ovlivněnou srdeční frekvenci.

 

Ačkoli existuje široká škála normálních hodnot, neobvykle vysoká nebo nízká tepová frekvence může naznačovat základní problém. Poraďte se se svým lékařem, pokud je vaše klidová tepová frekvence trvale vyšší než 100 úderů za minutu (tachykardie), nebo pokud nejste aktivní sportovec a Vaše klidová tepová frekvence je pod 60 tepů za minutu (bradykardie) – zvláště pokud máte jiné příznaky, jako jsou mdloby, závratě nebo dušnost.

Co říká vaše srdeční frekvence?

Váš pulz, jak v klidu, tak během cvičení, může odhalit riziko srdečního záchvatu a vašeho aerobního výkonu. Zdravé srdce nepracuje s pravidelností hodin. Zrychluje a zpomaluje, aby vyhovovalo vaší měnící se potřebě kyslíku (vaše aktivity po celý den se taktéž mění). „Normální“ srdeční frekvence se liší člověk od člověka.

Vaše klidová tepová frekvence

Když jste v klidu, vaše srdce čerpá nejnižší množství krve k zásobování kyslíku vašeho těla. U většiny zdravých žen se klidová srdeční frekvence pohybuje od 60 do 100 úderů za minutu. Klidová srdeční frekvence na dolním konci tohoto spektra může poskytnout jistou ochranu před infarktem. Pokud je klidová srdeční frekvence trvale vyšší než 80 úderů za minutu, bude lepší promluvit si se svým lékařem o tom, jak vaše srdeční frekvence a další osobní faktory ovlivňují riziko možného kardiovaskulárního onemocnění.

Maximální tepová frekvence

Rychlost, při níž vaše srdce pracuje nejvíce, aby splňovalo své potřeby kyslíku v těle, je vaše maximální tepová frekvence. Ta hraje hlavní roli při nastavení vaší aerobní kapacity – množství kyslíku, které jste schopni spotřebovat. Několik rozsáhlých studií ukázalo, že vysoká aerobní kapacita je spojena s nižším rizikem srdečního záchvatu a úmrtí. A malá kontrolovaná studie prokázala, že muži a ženy s mírným kognitivním postižením, které zvýšily svou aerobní kapacitu, také zlepšily svůj výkon při testování paměti a uvažování.